1. Vuokrauksen kohde ja vuokra-aika.

a. Vuokrauksen kohteena on sovitun mukaisesti yksi tai useampi seuraavista:
Jeppaksen iso sali, vintti, iso kabinetti, pikku kabinetti, suurtalouskeittiö tai sauna
ja grillikota. Vuokraukseen sisältyy aina oikeus piha-alueen käyttöön. Vuokraajan
käytettävissä ovat kaikki tiloissa olevat kodinkoneet, av- ja musiikkilaitteet ja ja
muut kalusteet erillisen sopimuksen mukaisesti. Varastoissa olevat tavarat ja
tarvikkeet eivät ole vuokraajan käytettävissä.

b. Vuokrauksen kesto sovitaan tapauskohtaisesti.

c. Vuokrauskohde sisältää aina ympäröivän piha-alueen käytön joka on esitelty
tutustumisen yhteydessä.

 

2. Juhlatilan varaaminen, maksaminen ja peruutusehdot yli 2,5 h
kestävissä tilaisuuksissa

1. Varauksen yhteydessä tilojen vuokraajalle lähetetään viipymättä varausmaksulasku (15
% vuokrahinnasta). Varauslaskun maksaminen vahvistaa varauksen. Laskun maksuaika
on 7 vuorokautta. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, varaus peruuntuu
automaattisesti. Loppumaksusta asiakas saa toisen laskun, kuukauden (1 kk) ennen
tapahtumaa. Loppumaksulaskun maksuaika on 14 vuorokautta. Jos tilaisuuden
toteutusajankohta on kuukauden (1 kk) kuluessa varauksentekohetkestä maksetaan
varausmaksu ja loppusumma kerralla. Laskutus tehdään heti varauksen jälkeen.

2. Jos asiakas peruu kirjallisesti (sähköpostilla) varauksen yhdeksän kuukautta (9 kk) ennen
tilaisuuden ajankohtaa, varausmaksu palautetaan. Lähempänä kuin yhdeksän kuukautta
(9 kk:tta) ennen tilaisuutta tehdyt peruutukset eivät oikeuta varausmaksun
takaisinmaksuun. Peruutuksen tapahtuessa seitsemän vuorokautta (7 vrk) tai lähempänä
sovittua vuokrauksen ajankohtaa veloitetaan koko vuokrahinta täysimääräisenä.

3. Ylivoimaisista esteistä kuten, vesivahinko, ilkivalta, tulipalo, myrskyn aiheuttamat tuhot
jne. Vuokranantaja voi perua varauksen ennen sen alkua ja ei ole korvausvelvollinen
tästä aiheutuneista kuluista. Vuokraajalle korvataan täysimääräisesti maksamansa
summa takaisin.

 

3. Avain

a. Avain luovutetaan sopimuksen mukaan. Avaimen palautus tapahtuu sovitun
vuokra-ajan loppuun mennessä. Hävinneestä avaimesta perimme 300 €:n
korvauksen.

 

4. Vahingot ja siivous

a. Vuokralaisen tulee käyttää tiloja noudattaen normaalia siisteyttä ja hyviä
käytöstapoja.
Tilojen vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille,
irtaimistolle, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa
vahingot täysimääräisenä. Vuokraaja on vastuussa myös vuokra-ajan jälkeen
tapahtuvista vahingoista, jotka aiheutuvat tiloissa olleiden toiminnasta ja/tai
huolimattomuudesta.

b. Vuokraajan vastuulla on huolehtia tilojen loppusiivouksesta, ellei loppusiivousta
ole tilattu etukäteen lisäpalveluna. Loppusiivouksen laiminlyönnistä veloitamme
500 € (sis. alv.). Vuokraajan tulee ehdottomasti viedä pois kaikki tiloihin
tuomansa tarvikkeet, koristeet, somisteet, tölkit ja pullot jne. periaatteella ”mitä
tuot, viet pois”. Eri tilojen (mm. wc:t) loppusiivous tapahtuu niihin tarkoitetuilla
välineillä ja loppusiivousohjeita noudattaen. Myös keittiötilojen siistiminen kuuluu
vuokraajalle, jos pitopalvelu ei ole tehnyt sitä kokonaan. Kaikkien tilojen
loppusiivousohjeet löytyvät juhlatilan siivouskomerosta, vintiltö ja keittiöstä.
Piha-alueilla ja sisätiloissa olevien jälkien (esim. rikkoutuneet pullot, roskat,
oksennus tai tupakantumpit) siivoamisesta veloitamme toteutuneiden suorien
kustannusten lisäksi 80 €/h korvauksen.

 

5. Järjestys ja turvallisuus

a. Avotulen, tuikkujen, kynttilöiden, roihujen ja muiden vastaavien polttaminen
rakennuksen sisällä on ehdottomasti kielletty. Ulkokynttilöitä saa käyttää vain
niille varatuilla telineillä, telineitä ei saa siirtää.

b. Vuokralainen ei saa naulata, liimata tai muuten vahingoittaa rakennuksen seiniä,
ovia tai kalusteita. Rikkoutuneista rakenteista tai kalustosta sekä ylimääräisestä
siivoustyöstä veloitetaan vuokralaista erikseen.

c. Jeppaksen ja Wellship Oy:n valtuuttamalla edustajalla on oikeus keskeyttää
tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa tai haittaa kiinteistölle ja/tai
irtaimistolle. Tilaisuus voidaan keskeyttää myös, mikäli näitä vuokraehtoja ei
noudateta. Tällaisessa tapauksessa vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan
tästä aiheutuvia mahdollisia kuluja vuokralaiselle tai palauttamaan tilavuokraa tai
osaa siitä.

d. Tupakointi on kaikissa sisätiloissa kielletty. Tupakointi on sallittu vain sille
varatulla alueella kiinteistön pihalla siten, ettei tupakoinnista aiheudu haittaa.

e. Vuokraaja vastaa siitä, että kaikki tilaisuuteen osallistuvat henkilöt noudattavat
vuokrausehtoja.

f. Vuokranantaja ei vastaa tiloihin tuoduista ja/tai niihin jätetyistä arvokkaista
esineistä.

g. Kun vuokraajan tilaisuuteen osallistuu enemmän kuin 50 hlöä, tulee vuokraajan
kirjallisesti nimetä kaksi vastuuhenkilöä, jotka tulevat ennen tilaisuutta
tutustumaan turvallisuuteen ja järjestykseen yms. liittyviin asioihin.

h. Vuokralainen huolehtii ja vastaa siitä, että ajoneuvot ovat pysäköityinä
parkkipaikalle. Autoja ei saa jättää kiinteistön rajojen ulkopuolelle.

i. Jeppas ei voi vaikuttaa sähkökatkoksiin, eläinten tai muiden hyönteisten
aiheuttamiin häiriöihin.

 

6. Musiikki ja ääni

a. Sovitun vuokra-ajan lisäksi tilaisuuden kestolle ei ole varsinaista aikarajaa, mutta
kaikki juhlatilan yläkerran ovet on pidettävä suljettuina (ei lukittuina) klo 23.00
alkaen ja aina mahdollisen ulkopuolisen esiintyjän/orkesterin esiintyessä
live-musiikin tulee loppua klo. 23.00 mennessä. Klo 23.00 jälkeen myös
mahdollisen musiikin voimakkuutta tulee tarkastaa sellaiseksi ettei se aiheuta
meluhaittaa ympäristölle ja lähialueen asukkaille. Musiikin ylärajalle on asetettu
maksimitaso jota tulee kunnioittaa erityisesti klo 23.00 jälkeen. Juhlatilassa on
desibelimittari, jonka toiminta käydään läpi avainten luovutuksen yhteydessä.
Desibelirajan noudattaminen on tilanvuokraajan vastuulla ja tämän laiminlyönti
voi ehtojen mukaisesti aiheuttaa juhlien ennenaikaisen päättymisen tai
korvausvaatimuksen.

 

7. Viranomaisten luvat

a. Vuokralainen huolehtii omalla kustannuksellaan kaikista viranomaisten
edellyttämistä luvista sekä seuraamuksista, mitkä aiheutuvat viranomaisten
suositusten laiminlyönneistä. Vuokralaisen tulee noudattaa
kokoontumishuoneistoluvan ehtoja mm. henkilöiden enimmäismäärän osalta.
Juhlatilan isossa salissa henkilöiden enimmäismääräksi on asetettu 100 hlöä ja
vintillä 70.

b. Jeppaksella ei ole anniskeluoikeuksia ja vuokralaisen tulee huolehtia ns.
alkoholi-ilmoituksesta viranomaisille mikäli vuokra-aikana tarjoillaan
alkoholijuomia. Ilmoituksen voi tehdä poliisin internet-sivustolla
https://www.poliisi.fi/luvat/lomakkeet
Vuokralainen vastaa siitä, että kaikki vuokralaisen tilaisuuteen osallistuvat
henkilöt noudattavat vuokrausehtoja.
Pidätämme oikeudet juhlatilan ehtojen muutoksiin.

 

Yhteistyökumppanit:

Tyylikkäät juhla- ja kokoustilat upeassa miljöössä

y-tunnus

2638202-7

kieli

suomi

englanti

ruotsi

Ota yhteyttä

Jeppaksenhaka 19 A
02400 Kirkkonummi

+358 40 0802088

[email protected]

2019 © Jeppas. Kaikki oikeudet pidätetään. | Made by: Lentävä Laama